NVIDIA FrameView SDK 1.1.4923.29066181

NVIDIA FrameView SDK 1.1.4923.29066181

NVIDIA Corporation – 59,6MB – Shareware – Windows
image/svg+xml EXCELLENT User Rating
FrameView là một ứng dụng để đo tốc độ khung hình, thời gian khung hình, công suất nói chung và công suất trên mỗi watt cho một loạt các card đồ họa.

Tổng quan

NVIDIA FrameView SDK là một Shareware phần mềm trong danh mục Âm thanh & Đa phương tiện được phát triển bởi NVIDIA Corporation.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 16.022 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của NVIDIA FrameView SDK là 1.2.4999.30397803, phát hành vào ngày 28/11/2021. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 18/09/2020.

NVIDIA FrameView SDK đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 59,6MB.

Người sử dụng của NVIDIA FrameView SDK đánh giá xếp hạng 5 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho NVIDIA FrameView SDK!

Cài đặt

người sử dụng 16.022 UpdateStar có NVIDIA FrameView SDK cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
NVIDIA Corporation
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản